Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Dette er bordplasseringa til
Høstmessa lørdag 28.oktober 2023


Sist oppdatert: 31.10.2023
NB! Til selgerne - Jeg tar forbehold om nødvendige justeringer, for å få "kabalen" til å gå opp, fram mot messa.
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen
87
RUNE
T
88
RUNE
T
89
RUNE
T
90
RUNE
Tj

01
PLATE-
SJAPPA
02
PLATE-
SJAPPA
03
PLATE-
SJAPPA
04
PLATE-
SJAPPA
05
PLATE-
SJAPPA
06
PLATE-
SJAPPA
07
DAG
K
08
PETER
G
09
PETER
G
10
SIGBJØRN
S
TSRACK TSRA 11
HANS
JJ
12
HANS
JJ
INNGANG 13
HANS
JJ
INNGANG 51
PANO-
RAMA
52
PANO-
RAMA
53
PANO-
RAMA
54
TOM
ARILD
55
TOM
ARILD
56
TOM
ARILD
14
TORBEN
S
50
TORE
N
86
PUNKE-
BJARTE
57
OVE
N
15
TERJE
T
49
TORE
N
85
PUNKE-
BJARTE
58
OVE
N
16
TERJE
T
48
TORE
N
84
PUNKE-
BJARTE
59
OVE
N
17
TERJE
T
47
TOM
A
83
HELGE
J
60
OVE
N
18
TORE
H
46
TOM
A
82
HELGE
J
61
IVAR
N
19
Da CAPO
HiFi
45
ROCK
GARDEN
81
JAN
T
62
VINYL-
SJAPPA
20
Da CAPO
HiFi
44
ROCK
GARDEN
80
JAN
T
63
VINYL-
SJAPPA
21
TOM
V
43
ROCK
GARDEN
79
SVEIN
MARTIN
64
EVEN
S
22
TOM
V
42
Strawberry
Fields
78
SVEIN
MARTIN
65
EVEN
S
23
TOM
V
41
Strawberry
Fields
77
BØRT
ERIK
66
EVEN
S
24
DAG
M
76
BØRT
ERIK
67
TOM
C
25
DAG
M
75
BØRT
ERIK
68
KJELL
S
26
RUNE
KK
74
TOM
L
73
TOM
L
72
TOM
L
71
HELGE
M
70
HELGE
M
69
HELGE
M
27
DENNIS
S
40
TOMMY

39
TOMMY

38
TOMMY

37
TOMMY

36
TOMMY

35
JENS
PETTER
34
JENS
PETTER
33
HARALD
N
32
HARALD
N
31
HALVOR
H
30
BENGT
K
29
BENGT
K
28
BENGT
K