Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Høstmessa lørdag 27.oktober 2018
Sist oppdatert: 25.10.2018
Nedenfor ser du en veiledende bordplassering, med forbehold om nødvendige justeringer for å få "kabalen" til å gå opp...
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen
89
NEPE-
RUD
90
FRODE
A
11
FRODE
A
12
FRODE
A

01
PLATE-
SJAPPA
02
PLATE-
SJAPPA
03
PLATE-
SJAPPA
04
PLATE-
SJAPPA
05
CRUISIN'
RECORDS
06
CRUISIN'
RECORDS
07
CRUISIN'
RECORDS
08
CRUISIN'
RECORDS
09
CRUISIN'
RECORDS
10
TOM
C
TSRACK TSRA 13
BØRT
ERIK
14
BØRT
ERIK
INNGANG 15
BØRT
ERIK
INNGANG 53
PANO-
RAMA
54
PANO-
RAMA
55
PANO-
RAMA
56
TOM
ARILD
57
TOM
ARILD
58
TORE
H
16
BØRT
ERIK
52
HELGE
M
88
KIPPERS
59
OVE
N
17
TOM
L
51
HELGE
M
87
KIPPERS
60
OVE
N
18
TOM
L
50
HELGE
M
86
KIPPERS
61
OVE
N
19
TOM
L
49
TOM
A
85
KIPPERS
62
IVAR
N
20
VIGGO&
BIRGITTA
48
ROCK
GARDEN
84
ARNE
B
63
HANS
JJ
21
VIGGO&
BIRGITTA
47
ROCK
GARDEN
83
VINYL-
KJELLER'N
64
HANS
JJ
22
VIGGO&
BIRGITTA
46
Strawberry
Fields
82
VINYL-
KJELLER'N
65
HANS
JJ
23
VIGGO&
BIRGITTA
45
Strawberry
Fields
81
VINYL-
KJELLER'N
66
OWE
K
24
VIGGO&
BIRGITTA
44
Strawberry
Fields
80
VINYL-
KJELLER'N
67
DAG
M
25
VIGGO&
BIRGITTA
43
Strawberry
Fields
79
VINYL-
KJELLER'N
68
DAG
M
26
JON
VIDAR
78
VINYL-
KJELLER'N
69
KJELL
S
27
JON
VIDAR
77
DENNIS
S
70
KJELL
S
28
RUNE
TJ
76
THOMAS
M
75
THOMAS
M
74
THOMAS
M
73
THOMAS
M
72
HARALD
T
71
HARALD
T
29
JAN
T
42
TOMMY

41
TOMMY

40
TOMMY

39
TOMMY

38
TOMMY

37
ROAR
H
36
STAVEN

35
STAVEN

34
RUNE
T
33
RUNE
T
32
RUNE
T
31
RUNE
T
30