Skien Platemesse - BORDPLASSERING


Vårmessa lørdag 17.mars 2018
Sist oppdatert: 22.02.2018
Nedenfor ser du en veiledende bordplassering, med forbehold om nødvendige justeringer for å få "kabalen" til å gå opp...
Hver rute i bordmarkeringa representerer en bordlengde på 1m, med bredde 80 cm.

Hvit = Ledig bord / Free table  Grå = Reservert bord / Reserved table Rød = Betalt bord / Booked table   Gul = Selgerområde / Salesman area   Blå = Publikumsområde / Public area

til Messekafeen

11

12
UKJENT


UKJENT

01
THE
GARDEN
02
THE
GARDEN
03
THE
GARDEN
04
THE
GARDEN
05
CRUISIN'
RECORDS
06
CRUISIN'
RECORDS
07
CRUISIN'
RECORDS
08
CRUISIN'
RECORDS
09
CRUISIN'
RECORDS
10
TORE
H
NETSRAC 13
BØRT
ERIK
14
BØRT
ERIK
INNGANG 15
BØRT
ERIK
INNGANG 53
PANO-
RAMA
54
PANO-
RAMA
55
PANO-
RAMA
56
TOM
ARILD
57
TOM
ARILD
58
OVE
N
16
TOM
L
52
HELGE
M
88
KIPPERS
59
OVE
N
17
TOM
L
51
HELGE
M
87
KIPPERS
60
OVE
N
18
VIGGO&
BIRGITTA
50
HELGE
M
86
KIPPERS
61
OVE
N
19
VIGGO&
BIRGITTA
49
TOM
A
85
KIPPERS
62
IVAR
N
20
VIGGO&
BIRGITTA
48
ROCK
GARDEN
84
KIPPERS
63
JON
VIDAR
21
VIGGO&
BIRGITTA
47
ROCK
GARDEN
83
VINYL-
KJELLER'N
64
JON
VIDAR
22
VIGGO&
BIRGITTA
46
Strawberry
Fields
82
VINYL-
KJELLER'N
65
RUNE
T
23
VIGGO&
BIRGITTA
45
Strawberry
Fields
81
VINYL-
KJELLER'N
66
RUNE
T
24
VIGGO&
BIRGITTA
44
Strawberry
Fields
80
VINYL-
KJELLER'N
67
RUNE
T
25
TOM
V
43
Strawberry
Fields
79
VINYL-
KJELLER'N
68
RUNE
T
26
TOM
V
78
VINYL-
KJELLER'N
69
KJELL
S
27
TOM
V
77
DENNIS
S
70
KJELL
S
28
RUNE
TJ
76
THOMAS
M
75
THOMAS
M
74
THOMAS
M
73
THOMAS
M
72
DAG
H
71
DAG
H
29
GAUTE
HS
42
TOMMY

41
TOMMY

40
TOMMY

39
TOMMY

38
TOMMY

37
TOMMY

36


35


34
BENGT-
RONALD
33
BENGT-
RONALD
32
BENGT-
RONALD
31
BENGT-
RONALD
30
BENGT-
RONALD